Beknopt verslag PLUIMNED 2016

PLUIMNED houdt zich vooral bezig met het kwaliteitsbeleid in de pluimveevleessector (schemabeheerder IKB Kip). PLUIMNED is voornemens om bij de overheid een algemeen verbindend verklaring aan te vragen voor de financiering van veterinair en praktijkonderzoek. Ondanks vele voorbereidende werkzaamheden daarvoor is dat in 2016 nog niet afgerond.
De inkomsten van PLUIMNED zijn de deelnemersbijdragen IKB Kip en eventuele subsidies. Het jaar is afgesloten met een positief saldo. Dit is bedoeld ter vorming van enig weerstandsvermogen. Indien het positieve saldo te hoog oploopt, zal dit leiden tot lagere deelnemersbijdragen in het daaropvolgende jaar.

In het Jaarverslag 2016 en Jaarrekening 2016 vindt u alle details en resultaten