Over PLUIMNED

De stichting PLUIMNED is eind 2013 opgericht door LTO/NOP, NVP en NEPLUVI om een aantal activiteiten van het Productschap Pluimvee en Eieren (PPE) specifiek gericht op de pluimveevleessector voort te kunnen zetten. In mei 2015 is de COBK, de Centrale Organisatie voor Broedeieren en Kuikens, toegetreden tot PLUIMNED. Het bestuur van deze stichting wordt gevormd door vertegenwoordigers van deze vier organisaties, hier vindt u de bestuursleden van PLUIMNED. Uiteraard pakt PLUIMNED alleen die activiteiten op die de organisaties zinvol vinden. Naast PLUIMNED zijn gelijktijdig ook OVONED (gericht op de legsector) en AVINED (voor sector overstijgende onderwerpen en algemene ondersteuning) opgericht.

Allereerst fungeert PLUIMNED als overlegplatform voor de pluimveevleessector en spreekbuis richting de overheid. De hoofdactiviteit van PLUIMNED is op dit moment het beheer van het wereldwijde kwaliteitsschema IKB Kip (klik hier voor meer informatie).

Erkende branche-organisatie
PLUIMNED is eind 2014 ook door de overheid erkend als branche-organisatie voor de pluimveevleessector. Hiermee heeft PLUIMNED de mogelijkheid om een zgn. Algemeen Verbindend Verklaring (AVV) aan te vragen voor activiteiten ten behoeve van alle bedrijven in de pluimveevlees. Het ministerie van EZ moet hier wel toestemming voor geven.

Onderzoek
PLUIMNED werkt samen met de stichting OVONED onder andere aan de aanvraag van een AVV voor het collectief kunnen financieren van veterinair- en praktijk onderzoek ten behoeve van de pluimveesector.

Jaarplan PLUIMNED
Klik hier om ons jaarplan 2019 te lezen.

 

 

 

 

Het jaar 2015 was een jaar met veel ontwikkelingen voor PLUIMNED. De belangrijkste ontwikkelingen waren:

Het jaar 2014 was een overgangsjaar waarbij het Productschap Pluimvee en Eieren (PPE) nog bestond en PLUIMNED verder is ingericht na de oprichting eind 2013.