Nieuwsbrief QS Nr. 1 - 2019

22 maart 2019

Nr. 1 - 2019

Via deze nieuwsbrief willen wij u informeren over:

  • Facturatie deelnemersbijdrage QS
  • Zelfcontrolelijst 2019

Deze informatie wordt u aangeboden als deelnemer aan QS (Qualität und Sicherheit GmbH en / of QS Fachgesellschaft Geflügel GmbH) via de Bündler PLUIMNED.

Facturatie deelnemersbijdrage QS

De factuur voor de deelnemersbijdrage QS 2019 is deze week per post aan u toegestuurd. Deze kan u in uw brievenbus verwachten, soms loopt dit proces direct via een contactpersoon/organisatie.

Eind december bent u geïnformeerd over de hoogte van de deelnemersbijdrage QS. De deelnemersbijdrage van 2019 zal €135,- zijn voor IKB-bedrijven en €170,- voor niet IKB-bedrijven. De bijdrage is daarmee iets hoger dan in 2018. Een deel van uw bijdrage wordt afgedragen aan QS. Daarnaast wordt vanuit PLUIMNED ondersteuning geboden voor deelnemers, die aangesloten zijn bij PLUIMNED.

Heeft u vragen over deze factuur of kloppen uw bedrijfsgegevens niet? Stuur dan een e-mail naar q-s@pluimned.nl, met de vermelding van uw VVVO-nummer.

Gebruik de Zelfcontrolelijst 2019

QS hecht veel waarde aan dat u als pluimveehouder zelf nagaat of u alles op orde heeft. Hiervoor wordt de zogenaamde ‘Zelfcontrolelijst’ aangeboden. Minimaal 1x per kalenderjaar moet de meest recente lijst worden ingevuld.

Let op:

  • De Zelfcontrolelijst verandert jaarlijks, het niet actueel hebben van deze controlelijst wordt vanuit QS gezien als een heel zwaar punt. Zorg dan ook dat deze altijd actueel is.

  • De ingevulde Zelfcontrolelijst moet u minimaal 2 jaar bewaren. U bent zelf vrij om te kiezen hoe dit u het document bewaard, zoals in print of digitaal

Een vertaalde versie van de Zelfcontrolelijst kunt u opvragen via q-s@pluimned.nl.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Frontoffice QS: q-s@pluimned.nl | 088 - 998 4340. Of neem een kijkje op onze website.