Nieuwsbrief IKB Kip - Nr. 16 - 2018

December 2018

Nr. 16 - 2018

Versterking IKB Kip en vaststelling deelnemersbijdrage 2019

In de afgelopen maanden zijn de doelstellingen, de aansturing en de controlepunten van IKB Kip kritisch bekeken. Hieruit kwam naar voren dat het nodig is om het vertrouwen in onze producten verder te vergroten. Daarom wordt IKB Kip momenteel aanzienlijk versterkt. Hiermee streven we ernaar het kwaliteitssysteem toekomstbestendig en meer markt- en pluimveehoudergericht te maken. Bovendien willen we lering trekken uit de gebeurtenissen van vorig jaar in de eiersector. Het risico op crisissen als deze willen we verkleinen, want voedselveiligheid van pluimveeproducten is topprioriteit binnen IKB Kip. Voor het beheer en de versterking van IKB Kip is regelmatig contact met de bestuurders en sectorpartijen. Samen kijken zij naar welke activiteiten nodig zijn en de bijbehorende kosten.

Waar wordt IKB Kip op versterkt?
IKB Kip wordt versterkt op de volgende thema’s:

Voedselveiligheid
Versterking vindt plaats door borging van inkomende stromen op bedrijven, zoals ontsmettingsmiddelen, geneesmiddelen, diervoeders en drinkwater toevoegingen. Ook onderzoeken we de mogelijkheden voor het efficiënt uitbreiden van het programma Monitoring Kritische Stoffen (MKS) zodat het niet enkel gericht is op antibiotica.

Ondersteuning van deelnemers
Via het serviceloket proberen wij u zo goed mogelijk te informeren. Heeft u vragen over IKB Kip, de kwaliteitsregeling of aangrenzende wet- en regelgeving? Neem dan contact op met het IKB-serviceloket via telefoonnummer 088 – 998 4340 of mail naar info@ikbkip.nl

Signalering en afhandeling van incidenten
Bij het meldpunt IKB kan iedereen, ook anoniem, terecht voor het melden van vreemde situaties of mogelijke misstanden. Door tijdig signalen op te vangen hoopt IKB Kip incidenten te voorkomen. U kunt via het mailadres meldpuntikb@avined.nl of via telefoonnummer 088 – 998 4390 uw melding doorgeven.

Kwetsbaarheden en fraudebestendigheid IKB Kip
Om het kwaliteitssysteem actueel te houden, onderzoekt IKB Kip de kwetsbaarheden binnen het IKB-systeem.

Borging van IKB Kip
Ook IKB Kip wordt gecontroleerd. De Certificerende Instanties zijn geaccrediteerd voor de ISO-norm 17065 (norm voor certificatie-instellingen die producten certificeren) en IKB Kip heeft zich aangemeld voor Ketenborging.nl. Op deze wijze borgen we voor u bijvoorbeeld dat de controle en beoordeling bij alle bedrijven gelijkwaardig is en dat we onafhankelijk werken.

IKB Kip houdt u op de hoogte over de ontwikkeling rondom de versterking van het IKB-ketenkwaliteitssysteem. Meer informatie is altijd te vinden op www.ikbkip.nl.

Bekijk hier de video over de nut en noodzaak van versterking IKB.

Deelnemersbijdrage 2019
Om de versterking mogelijk te maken is het noodzakelijk om te investeren in IKB Kip. Om die reden heeft het bestuur van PLUIMNED op 20 december 2018 besloten de deelnemersbijdrage voor 2019 te verhogen. Voor de bepaling van de deelnemersbijdrage bekijken het Centraal College van Deskundigen (CCvD) en het bestuur van PLUIMNED de plannen voor komend jaar en bepalen welke kosten deze activiteiten met zich meebrengen. Het uitgangspunt daarin is een efficiënte uitvoering en zo laag mogelijke kosten. Wanneer mogelijk daalt de deelnemersbijdrage, zoals in de afgelopen jaren is gebeurd. Door de gewenste versterking van IKB Kip liggen de kosten voor 2019 hoger.

In onderstaande tabel vindt u de deelnemersbijdrage van 2019.

IKB Kip-deelnemers Deelnemersbijdrage 2019
Primaire bedrijven €350,-
Slachterijen/uitsnijderij €350,-
Broederijen €800,-

Op de website van IKB Kip vindt u meer informatie over de deelnemersbijdrage 2019