Nieuwsbrief IKB Kip - Nr. 14 - 2018

November 2018

Nr. 14 - 2018

RUB-middelen

Biociden en gewasbeschermingsmiddelen moeten beoordeeld worden op de veiligheid, dit gebeurt aan de hand van Europese wet- en regelgeving. Er zijn middelen (gewasbeschermingsmiddelen en biociden) op de Nederlandse markt die nog nooit beoordeeld zijn, dit zijn Regeling Uitzondering Bestrijdingsmiddelen (RUB)-middelen.
In 2012 is besloten RUB-middelen alsnog te laten beoordelen of niet meer in te zetten als biocide of gewasbeschermingsmiddel. De voormalige RUB-lijst kunt u hier raadplegen. De voormalige RUB-lijst bestaat uit combinaties van stoffen die volgens de regeling zijn toegelaten.
Producenten konden tot begin 2018 middelen aanmelden voor beoordeling.
Voor RUB-middelen die niet zijn aangemeld voor beoordeling geldt:

• 1 oktober '18: laatste dag waarop deze middelen verkocht mochten worden.
• 1 oktober '19: laatste dag waarop deze middelen gebruikt mogen worden.

In het overzicht van de aangemelde middelen kunt u controleren of u een oorspronkelijk RUB-middel nog langere tijd mag gebruiken.

Indien u twijfelt over een middel kunt u altijd contact opnemen met het Meldpunt IKB, per e-mail bereikbaar: meldpuntikb@avined.nl of telefonisch: 088 – 998 4390.

Schoon in en schoon uit voor verhoogde biosecurity op het bedrijf

De afgelopen tijd is er aandacht besteed aan de doucheverplichting binnen IKB middels nieuwsbrieven en een webpagina over bedrijfshygiëne. Er is informatie gegeven over het belang van douchen en wie verplicht zijn om te douchen.
Als IKB Kip deelnemer dient u per 1 juli 2019 over een douche te beschikken.
Voor duidelijke uitleg aan bezoekers van pluimveebedrijven is er een handige informatieve illustratie gemaakt, de zogenaamde infographic.
Deze laat een bezoeker van uw pluimveebedrijf zien wat er verwacht wordt ten aanzien van de doucheverplichting. Rekening is gehouden met de schone en vuile wegen van het bedrijf en hoe dit in de hygiënesluis samenkomt met doucheruimte en dierruimte. Aanvullend hierop wordt aandacht besteed aan het wisselen van kleding bij het betreden van de verschillende ruimtes, de handelingen tijdens het douchen en hoe er omgegaan moet worden met eigen materialen.
Deze infographic is vanaf vandaag ook te vinden op de bedrijfshygiene pagina van AVINED. Wilt u de nieuwe voorschriften nog eens nalezen, kijk dan hier.