IKB Kip - Aanpassing kwaliteitsbeoordeling vleeskuikens

Het beoordelingssysteem van vleeskuikens aan de slachtlijn vormt een belangrijk onderdeel van het certificatieschema IKB Kip. De beoordeling geeft een beeld van de kwaliteit van de geleverde kuikens. Om de kwaliteit te verbeteren wordt het beoordelingssysteem van vleeskuikens aangepast op de volgende zaken:

  • De slachterij geeft binnen twee werkdagen na levering van de vleeskuikens de uitkomsten van de kwaliteitsbeoordeling (IKB-beoordeling vleeskuikens) terug aan de leverancier (= de leverancier van de kuikens, bijv. de kuikenhouder of een handelaar).
  • De pluimveehouder informeert de betrokken laadploeg / betrokkenen bij het laden van de kuikens over het percentage letsel. Dit gebeurt binnen 4 dagen na ontvangst van de gegevens vanuit de slachterij.

Binnen het beoordelingssysteem monitort de slachterij diverse zaken. Op de volgende punten zijn wijzigingen doorgevoerd:

  1. Nuchterheid -> Monitoren van darminhoud en mest in de container is vervallen;
  2. Bepalen van letsel aan de kuikens -> nieuwe monitorings- en scoringssystematiek;
  3. Strooiselkwaliteit -> monitoring van mestvlekken en brandplekken is vervangen door het monitoren van huidverkleuring op de borst;
  4. Scabby hips -> monitoring van cellulitis is vervallen;
  5. Uniformiteit -> geen wijzigingen.

Grootste wijziging is de manier waarop letsel bepaald wordt. Tot op heden kende IKB Kip een specifiek systeem waarin bloeduitstortingen of beschadigingen aan borst, poten en vleugels afzonderlijk in kaart werden gebracht. Vanaf nu wordt enkel nog gekeken naar bloedingen, gelijk aan de bepaling zoals de NVWA deze uitvoert. Voordeel hiervan is dat bedrijven van ieder koppel informatie krijgen over hoe de monitoring was uitgevallen als de NVWA dit koppel beoordeelt had. De NVWA voert steekproefsgewijs controles uit. Op deze manier is er één manier van beoordeling, wat het makkelijker maakt om de kwaliteit van het proces tussen stal en slachthaak te volgen.

Meer weten over het gewijzigde beoordelingssysteem? Klik hier

Bent u benieuwd naar de nieuwsbrief over de wijzigingen die binnen IKB Kip per 1 juni 2019 van kracht zijn? Klik dan hier